kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

"هوالقهار"
هدف ازایجاداین وبلاگ ثبت آموزه هایم درکارگاه آموزشی نشریات وگذاشتن تمرین هایی هایی می باشدکه بنابه هردلیلی درکلاس ارائه نشده است.

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۸ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۷
مرداد


 

"هوالقهار"
عنوان «آیا من هم شیعه هستم؟» به نظرم عنوان مناسب برای این متن میاد.
دیشب برحسب تصادف فیلمی دیدم که بعدازدیدینش به این سوال رسیدم.
فیلم راجع به مردی بود که به حقانیت شیعه ایمان آورده ومسلمان شده بود،مسلمانی که درراه ولایت علی بن ابی طالب(ع)سختی های زیادی کشیده واعتقادبه این خاندان بیشتر ازقبل شده است.
نکته این جالب این قصه کیش واعتقاد قبلیش بود،این مرد قبلا یک مولوی وهابی بود(به قول خودش جیزی نزدیک به1000نفر رو وهابی کرده بود) که به واسطه حسین بن علی(ع)به اسلام مشرف شد..سلمان حدادی
توصیه:به نظرمن تاآخرش بخونید..


  • kalaghonlin
۲۴
مرداد


"هوالقهار"
هرچی فکرکردم عنوانی برای این متن پیدانکردم پس بدون عنوان می نویسم..

درجلسه قبل کارگاه کارآموزی نشریه یک تمرین جدید والبته متفاوت گفته شد،تهیه نشریه!!!
استاد(جناب جوانشیر)گفتند دراین چندجلسه پایانی افرادحاضر درکلاس به عنوان یک هیئت تحریریه باشن وباانتخاب3نفربه عنوان سردبیر،3تانشریه مختلف ارایه کنند.

من درکلاس خانم قربانی روپیشنهاد دادم وایشون من رو، ودرنهایت هردو به عنوان شورای سردبیری انتخاب شدیم (البته ازاین نکته می گزریم که کلاس و استاد موافق خانم براتی بودند وچون ایشان حضور نداشتند به اجبارموافق باانتخاب ما شدن).
وخلاصه اینکه داریم تلاشمون رو می کنیم که کارخوبی ارایه کنیم،البته این نکته رو بگم که مابه این ویژه نامه به عنوان تمرین نگاه نمی کنیم وداریم کامل به این مطلب می پردازیم که آماده اش کنیم برای یک ویژه نامه دانشگاهی چون موضوع این ویژه نامه ورودی های جدید هستن.
واین مطلب که به عنوان ویژه نامه رسمی هم می تونیم بهش بپردازیم چون نزدیک ترم جدیده...

امیدوارم موفق باشیم..

  • kalaghonlin
۲۳
مردادسخنان رییس جمهور درتاریخ1393/05/20

هروقت صحبت ازمذاکره می شود،عده ای می گویندمی لرزیم،به جهنم،بروید یک جای گرم برای خودپیداکنید


«عده ای می گویندچرا به یک خارجی نزدیک می شوید وآقایی به من گفت هروقت با خارجی ها مذاکره می کنیم،به نتیجه نمی رسیم درحالی که امام ورهبری همیشه به خودباوری واعتماد به نفس تاکیدداشته اند،پس خطاب به این افراد می گوییم که ماازچه کسی می ترسیم؟ما درمنطق کم نمی آوریم ودیپلمات های مجربی داریم.امروزدرراس وزارت خارجه افرادی هستندکه جزء برترین های دیپلمات های جهان به حساب می آیند،نه فقط درمنطقه.»

«به عنوان سند این حرف، می گوییم که به صورت مذاکرات سالیان درازگذشته مراجعه کنیدوبه عنوان نمونه چندمورد ازمذاکرات خودبا مقامات کشورهای دیگررا درکتاب هسته ای ام آورده ام تاترسوها آن راببینند؛چرا که یک عده به ظاهر شعارمی دهنداما بزدل سیاسی هستندوهروقت سخن ازمذاکره به میان می آید،می گویندما می لرزیم،خوب به جهنم،برویدیک جای گرم برای خودپیداکنید.خداوندشما راترسو ولرزان آفریده است.»

این بخشی ازسخنان رییس جمهورکشورمان بود،بخشی جالب!!!
وی دراین سخنان علاوه برکم سواد،افراطی وبی شناسنامه بودن منتقدان خود وتوافق نامه خویش راباز هم مورد تفقد قرار دادند.وآنان را ترسو ولرزان خواندند.
البته نکته جالب این است:به نقل ازخبرگزاری تسنیم می گویم،این خبرگزاری ازحذف وتغییر جمله"خب به جهنم،بروید یک جای گرم پیداکنید"درسایت ریاست جمهوری(
president.ir)خبر داد.

به کسی اجازه نمی دهیم بین قوااختلاف بیندازدوبه رهبری توهین کند

امروز بیشترازهمیشه3قوا درکناریکدیگرهستند وهمه مان زیرچترهدایت های رهبری هستیم وامروز ید واحدی درکشورشکل گرفته است،پس به کسی اجازه نمی دهیم که بین قوا اختلاف بیندازد یابه رهبری توهین کند.دکتر حسن روحانی با تاکید براینکه«درمذاکرات،بامنطق واستدلال والبته با لبخندسخن خواهیم گفت»؛خاطرنشان کرد:آنها ازلبخندبدشان می آید، روی خود رابرگردانند.

به کسی اجازه توهین به رهبری نمی دهیم!!!!!! این جمله کسی است که بارها وبارها با سخنانش به مصاف سخنان مقام رهبری رفته وفرموده های ایشان را نقض کرده است.
با لبخندسخن خواهیم گفت!!!!! با دشمن با لبخند سخن می گوییم؟؟؟؟؟!!!!! این جمله مگر نقض سخن رهبر نبوده که فرمودند:«نباید به دشمن لبخند زد.»
جمله اخررییس جمهور نیزایهام دارد:چه کسی روی خور رابرگرداند؟؟؟دشمنی که لبخندرانشانه ضعف می داند یا مردمی که با رهبرخودموافقند؟؟


 

 

  • kalaghonlin
۲۲
مرداد


چراسکوت می کنید؟

چرا صدای ناله ها راپاسخی کوبنده نمی دهید؟؟
براستی نمی شوند ونمی بینید،درجایی_که دور نیست_مسلمانان رابه خاک وخون می کشند؟؟
صدای ناله های خاموش رانمی شونید؟انسان های مدفون درزیرآوار وبه خون تپیده را نمی بینید؟؟
اگرگوش شنوا وچشم بینا نداریدکه هیچ،انتظاری ازشمانیست!!!!

امااگرداریدکه چراسکوت کرده اید،چرادستی به دعا ومشتی به اعتراض برنمی دارید؟؟!!!
جرادرجای جای شهرتان نشانی ازغم نیست؟

جنایات غزه به حدی هولناک است که نه فقط دل مسلمانان که حتی دل مردمان آزاده وباوجدان رانیزبه دردمی آورد.
خدایا آزادی غزه رانزدیک کن ودل های مردم ومسلمین را نزدیک تر...

 

  • kalaghonlin
۲۲
مرداد


 

 آنچه امروز آحاد مسلمانان را از یکدیگر جدا کرده است، سیاستها است، انگیزه‌هاى سیاسى است، انگیزه‌هاى قدرت‌طلبانه است؛ کشورهاى مسلمان میتوانند از این انگیزه‌ها عبور کنند. این برعهده‌ى نخبگان سیاسى و قدرتمندان و دارندگان مناصب حکومتى در کشورهاى اسلامى است. اگر این بشود، به‌معناى حقیقى کلمه یک قدرتى به‌وجود خواهد آمد که از همه‌ى قدرتهاى متجاوز و مستکبر، برتر و فراتر خواهد بود؛ اگر این بشود، کسى نخواهد توانست به یک کشور اسلامى زور بگوید؛ هیچ قدرتى نخواهد توانست از کشورهاى اسلامى و از دولتهاى مسلمان باج بطلبد؛ اگر با هم باشیم، اگر موارد مشترکمان را مورد توجّه قرار بدهیم و روى آن متمرکز بشویم، اگر قدرت‌طلبى‌ها، خودخواهى‌ها، وابستگى‌ها، فسادها ما را از هم جدا نکند، قدرتى متشکّل خواهد شد که خواهد توانست از حقوق و حوائج آحاد یک و نیم میلیارد مسلمان دفاع کند و حمایت کند؛ که امروز متأسّفانه چنین چیزى نیست.
            

مقام معظم رهبری1393/05/07

  • kalaghonlin
۲۲
مرداد

 

  • kalaghonlin
۲۲
مرداد


 

عده‌ای اینجور وانمود می‌کردند که اگر با آمریکایی‌ها دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود، البته ما می‌دانستیم اینجور نیست اما قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد.


 در گذشته میان مسئولان ما و مسئولان آمریکا هیچ ارتباطی نبود اما در یک سال اخیر بخاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند اما از این ارتباطات نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه‌ی بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند.

 

  • kalaghonlin
۱۲
مرداد

به نام خداوندشهدا واهل قلم
هرکاروعملی بدون بردن نام خدای تبارک به سرانجامی مطلوب نخواهدرسید؛پس ابتدابانام خداشروع می کنم

  • kalaghonlin