kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

می نویسم آنچه می آموزم.

kalaghashiyan

"هوالقهار"
هدف ازایجاداین وبلاگ ثبت آموزه هایم درکارگاه آموزشی نشریات وگذاشتن تمرین هایی هایی می باشدکه بنابه هردلیلی درکلاس ارائه نشده است.

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «درحاشیه» ثبت شده است

۲۷
مرداد


 

"هوالقهار"
عنوان «آیا من هم شیعه هستم؟» به نظرم عنوان مناسب برای این متن میاد.
دیشب برحسب تصادف فیلمی دیدم که بعدازدیدینش به این سوال رسیدم.
فیلم راجع به مردی بود که به حقانیت شیعه ایمان آورده ومسلمان شده بود،مسلمانی که درراه ولایت علی بن ابی طالب(ع)سختی های زیادی کشیده واعتقادبه این خاندان بیشتر ازقبل شده است.
نکته این جالب این قصه کیش واعتقاد قبلیش بود،این مرد قبلا یک مولوی وهابی بود(به قول خودش جیزی نزدیک به1000نفر رو وهابی کرده بود) که به واسطه حسین بن علی(ع)به اسلام مشرف شد..سلمان حدادی
توصیه:به نظرمن تاآخرش بخونید..


  • kalaghonlin
۲۳
مردادسخنان رییس جمهور درتاریخ1393/05/20

هروقت صحبت ازمذاکره می شود،عده ای می گویندمی لرزیم،به جهنم،بروید یک جای گرم برای خودپیداکنید


«عده ای می گویندچرا به یک خارجی نزدیک می شوید وآقایی به من گفت هروقت با خارجی ها مذاکره می کنیم،به نتیجه نمی رسیم درحالی که امام ورهبری همیشه به خودباوری واعتماد به نفس تاکیدداشته اند،پس خطاب به این افراد می گوییم که ماازچه کسی می ترسیم؟ما درمنطق کم نمی آوریم ودیپلمات های مجربی داریم.امروزدرراس وزارت خارجه افرادی هستندکه جزء برترین های دیپلمات های جهان به حساب می آیند،نه فقط درمنطقه.»

«به عنوان سند این حرف، می گوییم که به صورت مذاکرات سالیان درازگذشته مراجعه کنیدوبه عنوان نمونه چندمورد ازمذاکرات خودبا مقامات کشورهای دیگررا درکتاب هسته ای ام آورده ام تاترسوها آن راببینند؛چرا که یک عده به ظاهر شعارمی دهنداما بزدل سیاسی هستندوهروقت سخن ازمذاکره به میان می آید،می گویندما می لرزیم،خوب به جهنم،برویدیک جای گرم برای خودپیداکنید.خداوندشما راترسو ولرزان آفریده است.»

این بخشی ازسخنان رییس جمهورکشورمان بود،بخشی جالب!!!
وی دراین سخنان علاوه برکم سواد،افراطی وبی شناسنامه بودن منتقدان خود وتوافق نامه خویش راباز هم مورد تفقد قرار دادند.وآنان را ترسو ولرزان خواندند.
البته نکته جالب این است:به نقل ازخبرگزاری تسنیم می گویم،این خبرگزاری ازحذف وتغییر جمله"خب به جهنم،بروید یک جای گرم پیداکنید"درسایت ریاست جمهوری(
president.ir)خبر داد.

به کسی اجازه نمی دهیم بین قوااختلاف بیندازدوبه رهبری توهین کند

امروز بیشترازهمیشه3قوا درکناریکدیگرهستند وهمه مان زیرچترهدایت های رهبری هستیم وامروز ید واحدی درکشورشکل گرفته است،پس به کسی اجازه نمی دهیم که بین قوا اختلاف بیندازد یابه رهبری توهین کند.دکتر حسن روحانی با تاکید براینکه«درمذاکرات،بامنطق واستدلال والبته با لبخندسخن خواهیم گفت»؛خاطرنشان کرد:آنها ازلبخندبدشان می آید، روی خود رابرگردانند.

به کسی اجازه توهین به رهبری نمی دهیم!!!!!! این جمله کسی است که بارها وبارها با سخنانش به مصاف سخنان مقام رهبری رفته وفرموده های ایشان را نقض کرده است.
با لبخندسخن خواهیم گفت!!!!! با دشمن با لبخند سخن می گوییم؟؟؟؟؟!!!!! این جمله مگر نقض سخن رهبر نبوده که فرمودند:«نباید به دشمن لبخند زد.»
جمله اخررییس جمهور نیزایهام دارد:چه کسی روی خور رابرگرداند؟؟؟دشمنی که لبخندرانشانه ضعف می داند یا مردمی که با رهبرخودموافقند؟؟


 

 

  • kalaghonlin